O knihovně

Zřizovatelem knihovny je obec Malá Bystřice. Masarykova knihovna ve Vsetíně poskytuje knihovně regionální knihovnické služby. Metodicky je naše knihovna vedena pracovníky Masarykovy veřejné knihovny Vsetín a střediskovou knihovnicí Obecní knihovny v Jablůnce.

Informace o fondu knihovny

  • Celkový fond knih v naší knihovně — cca 2 400 knih
  • Největší zastoupení má ve fondu beletrie pro dospělé a pro děti a mládež, na své si ale přijdou také milovníci naučné a odborné literatury
  • Fond obsahuje také některé zábavné časopisy pro mládež, např. Čtyřlístek, nebo stolní hry
  • Každoročně (na jaře, na podzim a v lednu) je vlastní fond knihovny doplňován tzv. cirkulačním (výměnným) souborem z Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně, tento soubor je zapůjčen na dobu 1 roku

Dokumenty

Obecní knihovna v Malé Bystřici