Výměnné soubory

Knihy zařazené do tzv. výměnných (cirkulačních) souborů byly zakoupeny z finančních prostředků Zlínského kraje a poskytuje je Masarykova veřejná knihovna ve Vsetíně.

V průběhu roku mají čtenáři k dispozici knihy ze tří cirkulačních souborů.

Tyto soubory jsou v knihovně vždy na dobu 1 roku.

Soubor označený červeným proužkem, máme v dlouhodobé výpůjčce. Knihy z červeného souboru najdete v tomto seznamu.