Výměnné soubory

Knihy zařazené do tzv. výměnných (cirkulačních) souborů byly zakoupeny z finančních prostředků Zlínského kraje a poskytuje je Masarykova veřejná knihovna ve Vsetíně.

V průběhu roku mají čtenáři k dispozici knihy ze čtyř cirkulačních souborů. Tyto soubory jsou v knihovně vždy na dobu 1 roku a k jejich výměně dochází vždy na jaře a na podzim.

Soubor označený červeným proužkem, máme v dlouhodobé výpůjčce. Knihy z červeného souboru najdete v tomto přiloženém seznamu.

Obecní knihovna v Malé Bystřici