Prohlášení o přístupnosti

Malá Bystřice se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací. Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na tyto webové stránky: knihovna.malabystrice.cz.

Webové sídlo bylo vytvořeno s důrazem na maximální přístupnost obsahu a funkčnost pro všechny uživatele internetu. Struktura informací na stránkách byla vytvořena podle specifikace W3C HTML 5 a vizuálně naformátována kaskádovými styly (CSS 3). Webové sídlo je přístupné i po vypnutí Javascriptových funkcí bez ztráty obsahové a navigační informace. Vzhled stránek a jejich funkčnost jsou podřízeny možnostem handicapovaných uživatelů. Dodržení výše zmíněných norem by mělo zajistit správné zobrazení obsahu stránek ve většině používaných prohlížečů a na většině zobrazovacích zařízení.

Na moderních prohlížečích (Internet Explorer 9, Firefox 5, Chrome 14, Safari 5, Opera 6 a vyšších) a mobilních zařízeních je podporován responzivní design. Obsah webové stránky se automaticky přizpůsobuje aktuální šířce okna prohlížeče.

Uspořádání a ovládání stránek je navrženo tak, aby stránky byly dostupné jak pro alternativní prohlížeče, tak i pro osoby se specifickými potřebami. Velikost textu lze libovolně měnit kolečkem myši s přidrženou klávesou CTRL.

Stav souladu

Uvedené internetové stránky jsou částečně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže.

Přístupnost obsahu a doporučená rozšíření prohlížeče

Kromě dokumentů ve formátu HTML jsou na tomto webu zveřejňovány dokumenty ve formátu PDF. Zpravidla obsahují doplňující informace, které jsou příliš rozsáhlé a je vhodné jejich stažení, anebo pokud bylo nutno zveřejnit dokumenty skenované. Pro zobrazení těchto dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader, který je zdarma ke stažení na stránkách společnosti Adobe Systems.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 25. 10. 2019. Prohlášení bylo revidováno dne 25. 7. 2021. Toto prohlášení bylo vypracováno dle metodického pokynu MVČR k tomuto zákonu.

Kontakt na správce webového sídla

S případnými náměty či informacemi o problémech při zobrazovaní webového sídla se můžete obrátit na správce webového sídla, Mgr. Světlanu Hrabinovou, info@svetlanahrabinova.cz.

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
pristupnost@mvcr.cz